Årsmøtet til Gyland Pistolklubb vil finne sted på Rygg, lørdag 4. februar kl 10:00. Vel møtt! Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest torsdag 2. februar.

Årsmøtet til Gyland Pistolklubb vil finne sted på Rygg, lørdag 26.mars kl 10:00. Vel møtt! Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 24/3-22.

Årsmøte Gyland Pistolklubb 13.04.2021 kl. 10:00 på Teams. Vanlige årsmøtesaker. Saker til behandling må være inne til styret innen 16.04.2021. Dersom du ønsker å delta på årsmøtet, send en epost til styret@gyland-pk.no med navn, telefonnummer og e-post adresse du ønsker invitasjonen sendt …

Årsmøte Read more »