Våpensøknad

Før du går til anskaffelse av eget våpen må du ha tilatelse fra politet. Prosessen for å få tillatelse kan du lese mer om på politiets nettsider under søke om våpentillatelse.

Gyland Pistolklubb har tre personer som behandler våpensøknad innen tilknyttede forbund. Disse er:

Morten Andre Olsen (Gyland Pistolklubb, Norsk Skytterforbund – Pistol)
Rolf André Grimsby (Gyland Sportsskyttere, DSSN)
Torben Omland (Southwest Leadslingers, SWS)

Dokumentasjon du trenger som konkurranseskytter i Gyland Pistolklubb for å søke våpentillatelse:

 1. Søknadskjema fra politiet
  • Du kan få søknadsskjemaet ved å møte opp hos nærmeste politi, eller be om å få skjemaet tilsendt i posten
  • eller ved å møte opp hos en våpenforhandler
 2. Kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bilde
 3. Bekreftelse på at du har FG-godkjent våpenskap, for eksempel kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet
 4. Kopi av ditt medlemskort i Gyland Pistolklubb, som er med i følgende godkjente skytterforbund (medlemskort sendes på e-post når betaling er registrert):
 5. Dokumentasjon på at du er tilknyttet et av skytterforbundene over, slik som kopi av medlemskort eller startkort
  • DSSN: Medlemskort sendes på e-post etter at årets kontingent er betalt
  • NSF: Startkort finner du under fanen “medlemskap” når du logger inn på min idrett.
 6. Kopi av aktivitetslogg eller resultatlister
  • (Utskrift av aktivitetslogg: Sett skriveren til 2-sidig utskrift, velg “vend om på kortsiden” og legg i et tykkere ark til førsteside. Brett på langsiden og stift sammen)
 7. hvis du ikke har medlemskort, dokumentasjon på at du er tilknyttet et skytterforbund eller resultatlister må du legge ved en signert aktivitetsbekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse (36 kB)

Er du førstegangssøker og skal ha pistol og revolver, må du i tillegg legge ved dokumentasjon på minimum seks måneders aktivt medlemskap i Gyland Pistolklubb.