Årsmøte

Årsmøtet til Gyland Pistolklubb vil finne sted på Rygg, lørdag 26.mars kl 10:00. Vel møtt!

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 24/3-22.