Årsmøte

Årsmøte Gyland Pistolklubb 13.04.2021 kl. 10:00 på Teams. Vanlige årsmøtesaker. Saker til behandling må være inne til styret innen 16.04.2021.

Dersom du ønsker å delta på årsmøtet, send en epost til styret@gyland-pk.no med navn, telefonnummer og e-post adresse du ønsker invitasjonen sendt til. Vennligst gjør dette før fredag 16.04.21 kl 18:00.

Mvh,
Styret