Årsmøtet til Gyland Pistolklubb vil finne sted på Rygg, lørdag 4. februar kl 10:00. Vel møtt! Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest torsdag 2. februar.

Årsmøtet til Gyland Pistolklubb vil finne sted på Rygg, lørdag 26.mars kl 10:00. Vel møtt! Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 24/3-22.