DSSN Riflecupen Mars og April

Vi avholder DSSN Riflecupen for Mars og April Onsdag 26 April fra kl. 1700 til 1900 på Rygg.
Påmelding via SSI, velg Gyland PK sin squad, det er 2 stevner.