Særidrettslige koronavettregler for Gyland Pistolklubb

 • Les gjennom særidrettslige koronavettregler for Gyland Pistolklubb, samt sjekkliste for godt smittevern ved trening og arrangementer innen organisert idrett før besøk. Informer skytebaneleder om at du har lest gjennom dette ved ankomst.
 • Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand mellom personer. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
 • Maks 10 personer inne i lokalet samtidig, og maks 5 personer på skytebanen. Alle har ansvar for å sørge for dette. Hvis det er fult, vennligst vent i bilen eller på parkeringsplassen til noen går.
  • Kun skytebaneledere skal oppholde seg i våpenrom og område «bak disken».
 • Toalettene inne skal ikke brukes. Er det krise, kontakt skytebaneleder.
 • Alle i lokalet og på banen må skrive navnet sitt i skyteboken, uavhengig om man skyter eller ikke.
  • Bruk medbrakt penn, eller få desinfisert penn fra skytebaneleder.
 • Vask hendene før og etter besøk, samt før og etter bruk av lånt utstyr. Vasken før toaletter har det som trengs.
 • Det oppfordres til å bruke eget utstyr (Vernebriller, hørselsvern og våpen)
  • Alt utstyr (briller, hørselvern, våpen og lappekoffert) oppbevares i rom bak «disken».
  • Ved lån fra klubben skal skytebaneleder desinfisere alt utstyr før og etter bruk.
  • Den enkelte er ansvarlig får at ingen andre enn den som får utstyr utlevert bruker det.
  • Ved utlån av eget utstyr til andre medlemmer på banen, vennligst sørg for å få utstyret desinfisert av skytebaneleder.
 • Hvis du får påvist smitte og har deltatt på treninger hos oss, vennligst si ifra om dette til styret@gyland-pk.no

Sjekkliste for godt smittevern ved trening og arrangementer innen organisert idrett

TiltakMerknad
Idrettslagets/foreningens overordnede ansvar 
Sørge for at ledere/instruktører/frivillige er kjent med gjeldende smitteverntiltak Leder informerer alle skytebaneledere i fellesmail.
Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale eller toalett der den syke har oppholdt seg.Medlemmer oppfordres til å si ifra til klubben hvis de har vært på trening og fått påvist smitte. Klubb melder fra til kommunen og skytterkretsen. Leders ansvar. Toaletter stenges, skytebaneleder desinfiseres fellesområder og kontaktflater før og etter skytinger.
Gjøre informasjon om gjeldende smitteverntiltak tilgjengelig via informasjonsplakater eller annet informasjonsmateriell Sjekklisten samt instruks til skytebaneledere henges opp i lokalet.
Informere deltakere/foresatte om gjeldende smitteverntiltak før oppstart. Vurdere om informasjonen bør gjøres tilgjengelig på flere språk Ber besøkende lese gjennom og verifisere muntlig med skytebaneleder at instruksen er lest. Norsk språk er tilfredstillende.
Sikre at det er tilstrekkelig med trenere/instruktører/frivillige for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak Vi øker til to samtidige skytebaneledere til stede.
Hygienetiltak 
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter Såpe og papir: Ved vask på forrom toaletter
Sikre at håndhygienemuligheter er tilgjengelig for deltakerne Håndvask: Ved vask toaletter Desinfeksjon: Ved skytebok og på skytebane
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene Ved skytebok og vegg i lokalet
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig Ved skytebok og ute på skytebanen
Redusert kontakt mellom personer 
Sikre at arealene tillater at avstandskrav og avstands­anbefalinger kan ivaretas i forhold til antall deltakere/tilskuere Maks 10 personer i lokalet, maks 5 personer på skytebanen. Kun to skytebaneledere i areal bak disken.
Legge til rette for at trengsel kan unngås, for eksempel ved å ha forskjellige oppmøtesteder eller oppmøtetider for de ulike gruppene Samlingsplass på parkeringsplassen ute for de som venter.
Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengselIkke nødvendig
Informere om å begrense bruk av offentlig transport til og fra arrangementet/aktiviteten der det er mulig Ikke nødvendig
Begrense antall ledsagere Maks 10 personer i lokalet og maks 5 personer på skytebanen
Renhold 
Gjennomgå lokale renholdsplaner med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og gjøre tilpasninger der det er behov. Det bør legges en plan for hyppighet og metode for renhold Skytebaneleder har ansvar for desinfeksjon før og etter skyting på følgende områder: Alle dørhåndtak inne og utePenner til skytebokenUtlånsvåpenVaskKaffetrakterSkytebriller og hørselsvernStiftemaskiner og lappekoffertOverflater skytebane (bord som brukes til våpen og magasiner)
Sørge for forsterket renhold av toaletter og hyppig berørte kontaktflater ved gult og rødt tiltaksnivå Toaletter stengt. Bruk naturen. Blir toalett brukt pga krise, skal det desinfiseres før og etter.
Legge til rette for rengjøring av felles utstyr der det er nødvendig Se punkter over